Usługa brakowania akt

Brakowanie akt

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej polega na wydzieleniu i przekazaniu do zniszczenia tej części dokumentacji, której zgodnie z obowiązującymi przepisami, okres przechowywania upłynął oraz która straciła swoje praktyczne zastosowanie dla danej instytucji, firmy.

Niszczenie akt

Nasza kompleksowa usługa brakowania obejmuje:

  • weryfikacji i klasyfikacji przechowywanej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • wyodrębnieniu akt, których minął czas przechowywania i które mogą zostać zniszczone
  • sporządzeniu dokumentacji brakowanych akt (wniosek, pismo przewodnie, spisy dokumentacji brakowanej) w celu uzyskania zgody na brakowanie akt, właściwego Archiwum Państwowego (dotyczy jednostek państwowych oraz samorządowych)

Niszczenie dokumentów

Robisz porządek w archiwum?

Napisz, zadzwoń, zleć usługę brakowania dokumentacji profesjonalistom.

Formularz kontaktowy