Nadzór i dokumentacja środowiskowa

Oferujemy prowadzenie:

 • stałego doradztwa z zakresu ochrony środowiska
 • ewidencji odpadów
 • szkoleń z zakresu ochrony środowiska
 • sprawozdawczości środowiskowej (opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania z gospodarki odpadami, KOBIZE, PRTR)
 • reprezentowania przedsiębiorstw przed jednostkami kontrolnymi

Nadzór środowiskowy
Niszczenie dokumentów

Wykonujemy dokumentację:

 • raporty oceny oddziaływania na środowisko
 • karty informacyjne o planowanych przedsięwzięciach
 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • wnioski o wpisy do rejestru BDO
 • operaty i zgłoszenia wodnoprawne
 • wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • zgłoszenia emisyjne

Potrzebujesz konsultacji z zakresu ochrony środowiska?

Napisz, zadzwoń, przygotowujemy kompleksowy nadzór oraz dokumentację.

Formularz kontaktowy